ביודנסה / אימון ותמיכה להצלחה           Biodanza /  Life Coaching

סימונה בן דור               Simona Ben Dor